Skip Navigation Links
Quản lí bán hàng tại ADIDAS
Chọn các mặt hàng cần mua
lblkq
Mã Mặt Hàng: ST0001
Tên Mặt Hàng: Giày ALPHATORSION
Đơn Vị Tính: VND
Số Lượng Tồn: 300
Đơn Giá Nhập: 10000
Đơn Giá Bán: 15000
Mã Loại Hàng: LH001
số lượng

Mã Mặt Hàng: ST0002
Tên Mặt Hàng: Giày ULTRABOOST DNA
Đơn Vị Tính: VND
Số Lượng Tồn: 400
Đơn Giá Nhập: 15000
Đơn Giá Bán: 20000
Mã Loại Hàng: LH001
số lượng

Mã Mặt Hàng: ST0003
Tên Mặt Hàng: Giày NITEBALL
Đơn Vị Tính: VND
Số Lượng Tồn: 285
Đơn Giá Nhập: 12000
Đơn Giá Bán: 16000
Mã Loại Hàng: LH001
số lượng

Mã Mặt Hàng: ST0004
Tên Mặt Hàng: Giày YEEZY_BOOST_380_ADULTS
Đơn Vị Tính: VND
Số Lượng Tồn: 500
Đơn Giá Nhập: 13000
Đơn Giá Bán: 17000
Mã Loại Hàng: LH001
số lượng

Mã Mặt Hàng: ST0005
Tên Mặt Hàng: Áo ADIDAS ESSENTIALS SMALL LOGO HOODIE
Đơn Vị Tính: VND
Số Lượng Tồn: 500
Đơn Giá Nhập: 13000
Đơn Giá Bán: 20000
Mã Loại Hàng: LH002
số lượng

Mã Mặt Hàng: ST0006
Tên Mặt Hàng: Áo GO-TO POLO SHIRT
Đơn Vị Tính: VND
Số Lượng Tồn: 500
Đơn Giá Nhập: 20000
Đơn Giá Bán: 25000
Mã Loại Hàng: LH002
số lượng

Mã Mặt Hàng: ST0007
Tên Mặt Hàng: Áo SMALL LOGO FULL-ZIP HOODIE
Đơn Vị Tính: VND
Số Lượng Tồn: 900
Đơn Giá Nhập: 17500
Đơn Giá Bán: 25500
Mã Loại Hàng: LH002
số lượng

Mã Mặt Hàng: ST0008
Tên Mặt Hàng: Áo SUMMER POCKET TEE
Đơn Vị Tính: VND
Số Lượng Tồn: 1000
Đơn Giá Nhập: 19000
Đơn Giá Bán: 21000
Mã Loại Hàng: LH002
số lượng

Mã Mặt Hàng: ST0009
Tên Mặt Hàng: Áo THE SIMPSONS SQUISHEE HOODIE
Đơn Vị Tính: VND
Số Lượng Tồn: 866
Đơn Giá Nhập: 11000
Đơn Giá Bán: 15000
Mã Loại Hàng: LH002
số lượng

Mã Mặt Hàng: ST0010
Tên Mặt Hàng: Áo TREFOIL TANK TOP
Đơn Vị Tính: VND
Số Lượng Tồn: 789
Đơn Giá Nhập: 3000
Đơn Giá Bán: 6000
Mã Loại Hàng: LH002
số lượng

Mã Mặt Hàng: ST0011
Tên Mặt Hàng: Quẩn ADICOLOR CLASSICS PRIMEBLUE
Đơn Vị Tính: VND
Số Lượng Tồn: 985
Đơn Giá Nhập: 12600
Đơn Giá Bán: 14600
Mã Loại Hàng: LH003
số lượng

Mã Mặt Hàng: ST0012
Tên Mặt Hàng: Quẩn SPRT COLLECTION
Đơn Vị Tính: VND
Số Lượng Tồn: 862
Đơn Giá Nhập: 9000
Đơn Giá Bán: 16000
Mã Loại Hàng: LH003
số lượng

Mã Mặt Hàng: ST0013
Tên Mặt Hàng: Quẩn TASTIGO 19 SHORTS
Đơn Vị Tính: VND
Số Lượng Tồn: 960
Đơn Giá Nhập: 5000
Đơn Giá Bán: 7000
Mã Loại Hàng: LH003
số lượng

Mã Mặt Hàng: ST0014
Tên Mặt Hàng: Bóng ALL COURT 2.0 BASKETBALL
Đơn Vị Tính: VND
Số Lượng Tồn: 850
Đơn Giá Nhập: 3000
Đơn Giá Bán: 9500
Mã Loại Hàng: LH004
số lượng

Mã Mặt Hàng: ST0015
Tên Mặt Hàng: Bóng FINALE 21 20TH ANNIVERSARY UCL PRO BALL
Đơn Vị Tính: VND
Số Lượng Tồn: 750
Đơn Giá Nhập: 15000
Đơn Giá Bán: 19000
Mã Loại Hàng: LH004
số lượng

Mã Mặt Hàng: ST0016
Tên Mặt Hàng: Bóng UNIFORIA TRAINING BALL
Đơn Vị Tính: VND
Số Lượng Tồn: 960
Đơn Giá Nhập: 12000
Đơn Giá Bán: 17000
Mã Loại Hàng: LH004
số lượng

Mã Mặt Hàng: ST0017
Tên Mặt Hàng: Tất ATHLETIC CUSHIONED NO-SHOW SOCKS
Đơn Vị Tính: VND
Số Lượng Tồn: 7500
Đơn Giá Nhập: 600
Đơn Giá Bán: 2200
Mã Loại Hàng: LH005
số lượng

Mã Mặt Hàng: ST0018
Tên Mặt Hàng: Tất TREFOIL ANKLE SOCKS
Đơn Vị Tính: VND
Số Lượng Tồn: 1510
Đơn Giá Nhập: 900
Đơn Giá Bán: 1500
Mã Loại Hàng: LH005
số lượng

Mã Mặt Hàng: ST0019
Tên Mặt Hàng: Cặp NATIONAL 3-STRIPES BACKPACK
Đơn Vị Tính: VND
Số Lượng Tồn: 7520
Đơn Giá Nhập: 12000
Đơn Giá Bán: 16000
Mã Loại Hàng: LH005
số lượng

Mã Mặt Hàng: ST0020
Tên Mặt Hàng: Cặp WAIST BAG LARGE
Đơn Vị Tính: VND
Số Lượng Tồn: 6300
Đơn Giá Nhập: 12000
Đơn Giá Bán: 16000
Mã Loại Hàng: LH005
số lượng

Mã Mặt Hàng: ST0021
Tên Mặt Hàng: Đai lưng SPORT ARMBAND UNIVERSAL
Đơn Vị Tính: VND
Số Lượng Tồn: 8520
Đơn Giá Nhập: 25500
Đơn Giá Bán: 3000
Mã Loại Hàng: LH005
số lượng

Mã Mặt Hàng: ST0022
Tên Mặt Hàng: Nón SUPERLITE VISOR
Đơn Vị Tính: VND
Số Lượng Tồn: 6300
Đơn Giá Nhập: 15000
Đơn Giá Bán: 19000
Mã Loại Hàng: LH005
số lượng

Mã Mặt Hàng: ST0023
Tên Mặt Hàng: Nón TREFOIL BASEBALL CAP
Đơn Vị Tính: VND
Số Lượng Tồn: 7521
Đơn Giá Nhập: 12000
Đơn Giá Bán: 20000
Mã Loại Hàng: LH001
số lượng

Mã Mặt Hàng: ST0025
Tên Mặt Hàng: Giày NITEBALL
Đơn Vị Tính: VND
Số Lượng Tồn: 300
Đơn Giá Nhập: 10000
Đơn Giá Bán: 12500
Mã Loại Hàng: LH001
số lượng

 
Web hosting by Somee.com